آزمایشگاه بیمارستان سینا مراغه

نام آزمایشگاه: بیمارستان سینا مراغه
مدیر: دکتر اله وردی رادمنش
  آدرس: مراغه، خیابان دانشسرا
 تلفن تماس:
2222155

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.