آزمایشگاه آنالیز مراغه

نام آزمایشگاه: آنالیز مراغه
مدیر: بابک خلیفه زاده
  آدرس: مراغه، خیابان خواجه نصیر جنوبی جنب پاساژ شمس
 تلفن تماس:
2256661
وب سایت: http://analyzelab.ir

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.