آزمایشگاه کلینیک سوم شعبان

نام آزمایشگاه: کلینیک سوم شعبان
مدیر:
  آدرس: فلاورجان، خیابان فرهنگ
 تلفن تماس:
0335-3220039

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.