آزمایشگاه سینا

نام آزمایشگاه: سینا
مدیر: دکتر رادی - دکتر نیلفروشان - دکتر مصری پور
  آدرس: فلاورجان، قهدریجان - خیابان امام خمینی - جنب اداره پست
 تلفن تماس:
3624300

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.