آزمایشگاه درمانگاه سوم شعبان

نام آزمایشگاه: درمانگاه سوم شعبان
مدیر: دکتر محمود جنتی پور
  آدرس: فلاورجان، خیابان فرهنگ چهاراه مطهری روبروی پل قدیم
 تلفن تماس:
3220039
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.