آزمایشگاه درمانگاه تامین اجتماعی فلاورجان

نام آزمایشگاه: درمانگاه تامین اجتماعی فلاورجان
مدیر: دکتر نگین گنجه ای
  آدرس: فلاورجان، فلاورجان ابتدای خیابان بسیج جنب بیمارستان امام خمینی
 تلفن تماس:
7433029

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.