آزمایشگاه تشخیص طبی کاشف

نام آزمایشگاه: تشخیص طبی کاشف
مدیر: دکتر فرحناز عتیقه چی
  آدرس: فلاورجان، فلاورجان - سه راه کلیشاد
 تلفن تماس:
3282855

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.