آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره)

نام آزمایشگاه: بیمارستان امام خمینی (ره)
مدیر: دکتر احسان رادی - خانم دکتر عتیقه چی
  آدرس: فلاورجان، فلاورجان
 تلفن تماس:
3221011

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.