آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی

نام آزمایشگاه: بیمارستان امام خمینی
مدیر:
  آدرس: فلاورجان، فلاورجان - خیابان طالقانی
 تلفن تماس:
33532210

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.