آزمایشگاه بوعلی سینا

نام آزمایشگاه: بوعلی سینا
مدیر: دکتر نرجس عابد کوپائی
  آدرس: فلاورجان، خیابان طالقانی بن بست شهرداری پلاک 2
 تلفن تماس:
09131175128

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.