آزمایشگاه امیر کبیر

نام آزمایشگاه: امیر کبیر
مدیر: دکتر صفرعلی طالاری-ابتهاج پیشوا- عبدالرضا معتمدی
  آدرس: فلاورجان، پیربکران- روبروی اورژانس- کوچه فیض
 تلفن تماس:
4222250

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.