آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی خورنگان

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی خورنگان
مدیر: فارس فسا روستای خورنگان
  آدرس: فسا، فسا
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.