آزمایشگاه دکتر علی نژاد

نام آزمایشگاه: دکتر علی نژاد
مدیر: دکتر خانی علی نژاد
  آدرس: فسا، فسا – خیابان شهید فیاض بخش-سه راه بیمارستان -میدان فاخری پشت استادیوم
 تلفن تماس:
2225039-09171310064

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.