آزمایشگاه رازی

نام آزمایشگاه: رازی
مدیر: دکتر سید موسی یوسفی لیمنجوبی
  آدرس: صومعه سرا، خیابان جعفری-کوچه منتظر
 تلفن تماس:
3222081

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.