آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی کافی اباد

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی کافی اباد
مدیر:
  آدرس: صدوق، شهرستان صدوق - کافی اباد
 تلفن تماس:
3933300

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.