آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی رضوانشهر

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی رضوانشهر
مدیر:
  آدرس: صدوق، شهرستان صدوق - رضوانشهر
 تلفن تماس:
3622262
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.