آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی اشکذر

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی اشکذر
مدیر:
  آدرس: صدوق، شهرستان صدوق - اشکذر
 تلفن تماس:
3622424
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.