آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی سد لتیان

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی سد لتیان
مدیر: ندارد
  آدرس: شمیرانات، سد لتیان جنب خانه های سازمانی
 تلفن تماس:
2525211

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.