آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی بومهن

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی بومهن
مدیر: ندارد
  آدرس: شمیرانات، بومهن.خیابان امام
 تلفن تماس:
2222011

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.