آزمایشگاه سجاد

نام آزمایشگاه: سجاد
مدیر: دکتر عصمت غلامرضایی
  آدرس: شاهرود، خیابان 22بهمن ساختمان پزشکان بهار
 تلفن تماس:
2226625

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.