آزمایشگاه رازی

نام آزمایشگاه: رازی
مدیر: دکتر بیژن فهیمی ـ دکتر علی مشیریان
  آدرس: شاهرود، میدان امام ابتدای خیابان امام
 تلفن تماس:
2224700

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.