آزمایشگاه درمانگاه شهید ناصر بیاری

نام آزمایشگاه: درمانگاه شهید ناصر بیاری
مدیر: دکتر حسین صالحی مقدم
  آدرس: شاهرود، خیابان 22 بهمن روبروی خ ابن یمین
 تلفن تماس:
2227099-222703

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.