آزمایشگاه درمانگاه رضوی

نام آزمایشگاه: درمانگاه رضوی
مدیر: دکتر عصمت غلامرضایی
  آدرس: شاهرود، خیابان شهید صدوقی چهارراه مدرسه قلعه
 تلفن تماس:
2226506

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.