آزمایشگاه دانش

نام آزمایشگاه: دانش
مدیر: دکتر مجید نوریان
  آدرس: شاهرود، خیابان 22 بهمن نرسیده به مسجدقرآن پلاک 251
 تلفن تماس:
2227872

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.