آزمایشگاه بیمارستان فاطمیه

نام آزمایشگاه: بیمارستان فاطمیه
مدیر: دکتر محمد رضا رحیمی مقدم ( به صورت انشائی )
  آدرس: شاهرود، خیابان 22 بهمن نرسیده به میدان آزادی
 تلفن تماس:
2224091

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.