آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیاء

نام آزمایشگاه: بیمارستان خاتم الانبیاء
مدیر: محمدرضا رحیمی مقدم
  آدرس: شاهرود، بلوار تهران جنب ترمینال مسافربری
 تلفن تماس:
3339661 - الی 3

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.