آزمایشگاه های مراکز بهداشتی

نام آزمایشگاه: های مراکز بهداشتی
مدیر: احمد قادر خانی
  آدرس: سروآباد، خیابان امام بلوار اصلی
 تلفن تماس:
3205

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.