آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس(سراوان)

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی پارس(سراوان)
مدیر:
  آدرس: سراوان، خیابان انقلاب روبروی داروخانه دهوار
 تلفن تماس:
5.2226

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.