آزمایشگاه وابستگی سازمانی : بهداشتی-سطح 1

نام آزمایشگاه: وابستگی سازمانی : بهداشتی-سطح 1
مدیر: محمد صدیق سپاهی
  آدرس: سراوان، سراوان روستای جالق مرکز بهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
5822191

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.