آزمایشگاه مرکزی سراوان

نام آزمایشگاه: مرکزی سراوان
مدیر: آقای بایگان
  آدرس: سراوان، خیابان امام خمینی-تقاطع آموزش وپرورش
 تلفن تماس:
8907

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.