آزمایشگاه مرکز هیدوج

نام آزمایشگاه: مرکز هیدوج
مدیر: عایشه جهاندیده
  آدرس: سراوان، سراوان روستای هیدوج مرکز بهداشتی ودرمانی
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.