آزمایشگاه مرکز بهداشت اسفندک

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشت اسفندک
مدیر: خانم پودینه
  آدرس: سراوان، سراوان
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.