آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهری دبیران

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شهری دبیران
مدیر: بدون مسئول فنی
  آدرس: زرین دشت، بخش دبیران- خیابان اصلی- کوچه روبروی گلزار شهدا
 تلفن تماس:
7262100

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.