آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهری حاجی آباد

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شهری حاجی آباد
مدیر: بدون مسئول فنی
  آدرس: زرین دشت، زرین دشت- حاجی آباد-خیابان امام زاده-جنب مدرسه شهید انصاری
 تلفن تماس:
7222141

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.