آزمایشگاه دکتر هیاتی

نام آزمایشگاه: دکتر هیاتی
مدیر: دکتر کامران هیاتی
  آدرس: زرین دشت، زرین شهر
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.