آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی دانش
مدیر: دکتر فرزانه خادم ثامنی
  آدرس: زاهدان، خیابان خیام- نرسیده به کمربندی خرمشهر- نبش خیام 10
 تلفن تماس:
2.41505

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.