آزمایشگاه سینا

نام آزمایشگاه: سینا
مدیر: دکتر حمید رضا محمد زاده
  آدرس: زاهدان، خیابان امیرالمومنین (ع ) - امیرالمؤمنین 12
 تلفن تماس:
3.22662
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.