آزمایشگاه بیمارستان چشم پزشکی الزهرا

نام آزمایشگاه: بیمارستان چشم پزشکی الزهرا
مدیر:
  آدرس: زاهدان، خیابان آزادی
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.