آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی

نام آزمایشگاه: بیمارستان امام خمینی
مدیر:
  آدرس: دهدشت، بلوار پاسداران
 تلفن تماس:
6-07443225904
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.