آزمایشگاه مالاریا

نام آزمایشگاه: مالاریا
مدیر: دکتر علی ارزیده
  آدرس: دامغان، دامغان- میدان شهید چراغیان- مرکز بهداشت شهید چراغیان
 تلفن تماس:
7413

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.