آزمایشگاه رازی

نام آزمایشگاه: رازی
مدیر: دکتر حمید رضا یاریگرروش
  آدرس: دامغان، دامغان - بلوار شمالی- خیابان خندق- ساختمان تخصصی پزشکان
 تلفن تماس:
5240770

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.