آزمایشگاه بیمارستان ولایت

نام آزمایشگاه: بیمارستان ولایت
مدیر: دکتر حمید رضا یاریگرروش
  آدرس: دامغان، دامغان- خیابان امام- بیمارستان شهید رضایی
 تلفن تماس:
5235111

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.