آزمایشگاه پاتوبیولوژی داراب

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی داراب
مدیر: دکتر مهرداد مهرزاده
  آدرس: داراب، بلوار امام خمینی طبقه فوقانی مطب دکتر ابراری
 تلفن تماس:
7326236755

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.