آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شماره سه

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شماره سه
مدیر:
  آدرس: داراب، ابتدای خیابان 22 بهمن
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.