آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی جنت شهر

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی جنت شهر
مدیر:
  آدرس: داراب، جنت شهر بلوار امام خمینی - درمانگاه ولی عصر
 تلفن تماس:
7326322722

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.