آزمایشگاه بیمارستان امام حسن مجتبی

نام آزمایشگاه: بیمارستان امام حسن مجتبی
مدیر:
  آدرس: داراب، بلوار آیت ا... خامنه ای
 تلفن تماس:
0732623606- 6236991-4

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.