آزمایشگاه زریاب

نام آزمایشگاه: زریاب
مدیر: محمدصادق زریاب
  آدرس: خوی، خیابان امام جنب بانک ملی
 تلفن تماس:
2228502

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.