آزمایشگاه دکتربنکداری

نام آزمایشگاه: دکتربنکداری
مدیر: دکترامیربنکداری
  آدرس: خوی، خیابان امام نبش خیابان سلامت بخش ساختمان پزشکان
 تلفن تماس:
2220994

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.