آزمایشگاه تشخیص طبی ولیعصر

نام آزمایشگاه: تشخیص طبی ولیعصر
مدیر: دکترحسین صادقی
  آدرس: خوی، خوی-خ امام-کوچه باقرخان -پلاک 2
 تلفن تماس:
2222207

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.