آزمایشگاه تشخیص طبی مهر

نام آزمایشگاه: تشخیص طبی مهر
مدیر: دکترمجیدباوند-دکترمهدی ذغالچی
  آدرس: خوی، خوی-خیابان امام-روبروی پاساژشهرداری-اول کوچه نوراله خان
 تلفن تماس:
2222204

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.